Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ

Ο Ουρανός, ο πλανήτης που σχετίζεται με τις αλλαγές, το απρόβλεπτο, το ξαφνικό και την ανατροπή αλλά με σκοπό πάντα την εξέλιξή μας, την πρόοδο και την αφύπνιση, αλλάζει ζώδιο στις 15 Μαϊου, τη στιγμή μάλιστα που γίνεται η Νέα Σελήνη στον Ταύρο, και για την επόμενη επταετία θα βρίσκεται στο ζώδιο της πτώσης του,… Continue reading Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ